Oldemarkt - Op dinsdag 20 november organiseerde de Historische Vereniging IJsselham een lezing in Zalencentrum Dalzicht.

Dhr. Jelle Kootstra (medeauteur van het te verschijnen boek over het vliegveld) vertelde over de aanleg van het vliegveld in Havelte. Deze plaats was een geschikte locatie vanwege de ondergrond. De aanleg vergde de inzet van vele duizenden mensen die in de drie werkkampen woonden, naast de inzet van mannen uit de omgeving. Een eigen boerderij in de omgeving met een Duitse boer moest voor een flink deel van de voedselvoorziening zorgen. Een smalspoortraject van Steenwijk naar het vliegveld zorgde voor de aanvoer van materialen.

Er leeft het idee dat het vliegveld nooit operationeel is geweest maar het is wel degelijk gebruikt. Het zou een vliegveld voor nachtjagers worden maar na voltooiing voerden zowel de Duitsers als de geallieerden ook al dagvluchten uit. Het vliegveld is door de geallieerden diverse malen gebombardeerd maar werd door de Duitsers voortdurend snel hersteld.

Oude (lucht)foto’s toonden een indrukwekkende visuele onderbouwing van het verhaal.

Dhr. Johan Doeven (Historische Vereniging Steenwijk) vertelde over de Johan van den Kornputkazerne. Deze was bij aanvang van de oorlog juist gereed gekomen omdat de Nederlandse overheid wegens oorlogsdreiging meer rekruten wilde opleiden. Nog niet in gebruik genomen konden de Duitsers er direct beslag op leggen. Hier werden met een omloop van zes weken voortdurend ongeveer 600 Duitse rekruten opgeleid. Op de markt in Steenwijk, ‘versierd’ met hakenkruisvlaggen, en onder ceremonieel militair vertoon legden de rekruten na afloop van hun training de eed af. Vervolgens vertrokken ze naar hun plaats van inzet, bijvoorbeeld het Oostfront.

Ook hier gaven vele dia’s een indringende kijk op de bezetting in onze omgeving.

Dat dit onderwerp de belangstelling van velen heeft toonde de grote opkomst van geïnteresseerden, waaronder niet-leden en jongeren

Presentatie dvd familie Fledderus

Gemaakt op dinsdag 13 november 2012 15:28
Zaterdagmiddag 10 november vertoonde Jan Oord in het HCIJ zijn documentaire over de familie Fledderus die in Kuinre en Oldemarkt een belangrijke rol heeft gespeeld met beurtschip, scheepswerf en vrachtautobedrijf. Het was een hele zit, drie delen van een elk een uur, onderbroken door pauzes. Een twintigtal gasten, onder wie verwanten en oud-medewerkers van Fledderus & Van der Veen en Van der Veer, was uitgenodigd om te bekijken in hoeverre een latere vertoning voor de hele HVIJ zinvol kan zijn.

Korte inhoud

Het begon rond 1590 in Drenthe met Eylardus Huisman, stamvader van een familie van predikanten en  advocaten. De familie sierde zich later met de verlatijnste naam Fledderus, afgeleid van Vledder.

Dochter Margarieta van de Blesdijker/Pepergaaster predikant Paulus van der Vegt trouwde in 1712 met advocaat Alardus Fledderus. Hun zoon Hermannus Coops Fledderus stelde in Steenwijk bestuurlijke misstanden aan de kaak en is als oproerkraaier opgehangen in 1749, ruim een jaar later in ere hersteld en herbegraven in de Sint Clemenskerk.

Een tak van familie Fledderus trok naar Kuinre. Beurtschipper Alardus Fledderus (1815-1844) had drie zonen: middelste zoon Reinder werd scheepstimmerman en werfeigenaar op het Zuideinde, oudste zoon Hermannus werd beurtschipper, evenals jongste zoon Jan (1844-1925), die naar Oldemarkt vertrok. Deze Jan voer aanvankelijk met een tjalk, zijn zoon Alardus later met motorboot De Drie Provinciën. Voor velen in Oldemarkt is deze Alardus Fledderus (1883-1951) nog bekend, vader van Biena, Jan, Bertus, Boukje, Jessie en Geesje. Tineke Fledderus, ook aanwezig, is een dochter van Jan Fledderus en Geertje van Gunst. Jan Oord is een zoon van Biena Fledderus en Siemen Oord; Jan is uit eerbetoon genoemd naar zijn in Duitse gevangenschap gestorven oom Jan Oord, de busondernemer over wie in De Silehammer meermalen is bericht.

Klik om de foto te vergroten... Klik om de foto te vergroten... Klik om de foto te vergroten... Klik om de foto te vergroten... Klik om de foto te vergroten...

Op de foto’s van links naar rechts (o.a.):

1: Jikkie Hoefman-Oord, Jan Hoefman, Pietje van Eyck-Kraak, Femmie de Graaf-Muis.

2: voor: Zwaantje Kooij-van Gunst, Jantje Brouwer-van Gunst, Jelle Brouwer; achter Zwaantje: Reint Kraak.

3: Henk de Graaf, Abel van Eyck.

4: Zwaantje Kooij-van Gunst, Jantje Brouwer-van Gunst; schuin achter haar: Johannes van der Veen (Sj.z).

5: voor: Jan Vroklage, Chris Kraak.

Ontginningsconcessies aan Kuinre door de bisschop van Utrecht

Gemaakt op woensdag 17 oktober 2012 18:00
BLANKENHAM - De historicus Kerst Huisman vertelde voor een geïnteresseerd en deels goed ingevoerd publiek in dorpshuis De Skulpe in Blankenham over bisschop Godfried van Utrecht. Deze gaf in 1165 toestemming aan een groep Friezen uit Lammerbruke om een gebied te ontginnen tussen de Tjonger, de Oude Linde, de sloot Rotherikesdole en de boerderij Wibernessate. Maar over welke mensen en welk gebied hebben we het dan? De heer Huisman heeft hierover zijn ideeën en vertelde tevens over andere theorieën. We werden meegevoerd in oude en nieuwe kaarten, betekenissen en veranderingen in benamingen. Een sluitende verklaring zullen we wellicht nooit vinden maar het is heel interessant om te horen over en mee te denken over een zo ver verleden en onze voorzaten. Deze boeiende lezing werd georganiseerd door de Historische Vereniging IJsselham als eerste activiteit van haar jaarprogramma.

prijsuitreiking opstelwedstrijd

Gemaakt op donderdag 11 oktober 2012 08:02

OLDEMARKT - Wat waren ze trots, Dave, Vincent, Caitlyn en Saffira, toen ze de prijzen kregen voor de vier beste verhalen van de opstelwedstrijd, uitgeschreven ter gelegenheid van de opening van ons nieuwe Historische Centrum. Niet alleen de gelukkige winnaars kregen een mooi boek, maar voor iedereen was er een boekje over Oldemarkt en een sleutelhanger.
Na het officiële gebeuren was er gelegenheid om vragen stellen aan de afgevaardigden van het HVIJ. Die liepen uiteen van: “Weet u hoe oud ons huis is?” tot “Hoe oud is Oldemarkt?” en “Wat is oudste kerk van ons dorp?” de meeste vragen werden beantwoord door Sietse, onze specialist. Maar ook Klasina en Cornelis konden hun kennis spuien!
Alles bij elkaar was het een geweldige middag voor alle aanwezigen. Een concreet voorbeeld van het thema: “Oud en jong ontmoeten elkaar.” Misschien is het een idee om na te denken om dit thema ook in de toekomst voort te zetten, want: ‘Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst!

opstelwedstijd


Hieronder de opstellen in alfabetische volgorde, zoals die door de leerlingen van basisschool de Ark uit Oldemarkt zijn ingeleverd. Natuurlijk eerst de prijswinnaars. Door op de naam van de leerling te klikken wordt het bijbehorende opstel geopend.

Muis, Saffira, 1e prijs  Die ouwe malle tijd
Tietema, Caitlyn, 2e prijs  Vroeger
Stegink, Vincent, 3e prijs  Het verschil van vroeger en nu
Prins, Dave, aanmoedigingsprijs  Jong en oud; Vroeger en nu
   
Amoraal, Maureen  School van vroeger
Boer, Marith de  Interview met opa Hendrik de Boer
Boogaard, Jolijn  In de tijd van vroeger schippersinternaat
Canoy, Philip  Mijn oma's tijd
Canoy, Serge  Mijn grootvader van 1929
Dekker, Rowena  Leven als vroeger
Duetz, Abe & Bente  Toen mijn oma nog een klein meisje was...
Heijnsbergen, Iris van  Vroeger in 1937
Jacobs, Maud  Allebei klein, maar toch een verschil
Jans, Esther  Het verleden van mijn oma
Jans, Rosalie  Het verleden van mijn opa
Knol, Ivor  Opstel over vroeger
Kraak, Steven  De jonge jaren van opa Kraak
Kraak, Zoë  Het leven van vroeger
Muis, Isa  Vroeger
Oosterveld, Jolande  Mijn oma als klein meisje
Pit, Danique  Hoe was het leven vroeger?
Pit, Margot  Vroeger toen mijn oma naar school en werk ging
Poelsma, Pieter  Vroeger en nu
Pompstra, Johan  Jeugd van vroeger
Schoonhoven, Femke  Mijn oma vroeger en ik nu...
Sikkema, Lian  Het leven van vroeger
Venema, Marc  Terug naar opa's tijd
Vent, Daphne de  Vroeger
Verkerk, Max  Mijn oma toen
Vos, Jikke  Van vroeger tot nu
Wagt, Lian de  Vroeger en nu

feestelijke opening Historisch Centrum IJsselham

Gemaakt op woensdag 03 oktober 2012 11:58
OLDEMARKT - Op zaterdag 29 september 2012 is het Historisch Centrum IJsselham officieel geopend. Met dit nieuwe centrum is de HVIJ, de Historische Vereniging IJsselham, zeer in haar nopjes. Het staat dan wel in Oldemarkt, maar zoals de naam zegt: het is een historisch centrum voor geheel IJsselham, het werkgebied van de HVIJ, de noordwesthoek van de gemeente Steenwijkerland, waartoe ook Scheerwolde behoort.
En een Scheerwoldiger tintje had de opening zeker. Behalve de secretaris van de HVIJ, Jan Bakker, inwoner van Scheerwolde, die optrad als ceremoniemeester, werd de opening verricht door wethouder Luc. Greven in de persoon van de fraai uitgedoste schout Geert Luchesen. Naar deze schout is de Geert Luchesenstraat in Scheerwolde genoemd. Geert Luchesen was in de 16de eeuw de schout van het schoutambt Scherwolde, Steenwijkerwold en van het kerspel IJsselham. Hij kreeg in 1581 de moeilijke opdracht van Willem van Oranje, bevelvoerder van de Staatse troepen in de tachtigjarige oorlog, Oldemarkt de marktrechten te ontnemen en deze te schenken aan Steenwijk, dat na een beleg door de Spanjaarden onder leiding van de verrader Rennenberg in zeer belabberde omstandigheden verkeerde. Een fotokopie van de oorspronkelijke oorkonde, waarin de schout deze opdracht kreeg, voorzien van een transcriptie opgesteld door Jo Steenstra en Caroline Vuursteen, werd als bewijs hiervan getoond. Dat heeft toen in Oldemarkt kwaad bloed gezet, want de weekmarkt bracht veel vertier, veel handel en welvaart. Op deze zaterdag in september 2012 kon de schout de marktrechten niet teruggeven, maar wel een nieuw Historisch Centrum openen en daarmee is de vrede tussen Oldemarkt en Steenwijk dan weer getekend.
Zoals gebruikelijk bij een opening werd het woord gevoerd door enkele sprekers. Voorzitter Sietze Pit memoreerde de geschiedenis van de nu twintigjarige HVIJ. Een van de heren Gecommitteerden van het Kerspel IJsselham, de heer Bertus Otten, bood de HVIJ een fraai ingelijste historische kaart aan. Lid van de HVIJ Vrouwk Weemstra uit Paasloo, een van de raadsleden, die voor de belangen van de HVIJ in de gemeenteraad van Steenwijkerland opkwam, wenste de HVIJ veel geluk met het nieuwe onderkomen. Per koets, een fraaie z.g. Duitse jachtwagen, van HVIJ-bestuurslid Imke Weemstra uit Ossenzijl, werd de schout samen met voorzitter Sietze Pit naar het HCIJ vervoerd. Daar werd de grote vergulde sleutel hem overhandigd door de achtjarige Han (Harm) Siepel, kleinzoon en naamgenoot van Harm Siepel, de verhuurder van het gebouw waarin de HCIJ is gehuisvest.
De dorpsomroeper uit Scheerwolde, Lucas Hummel, riep met luide stem en ondersteund door zijn forse bel door de straten van Oldemarkt, dat er die middag Open Huis was in het HCIJ en een optreden van het straatzangtheater SJEU. In deze tijd van Facebook en Twitter was het prachtig, dat de oude traditie van een dorpsomroeper op deze wijze weer in ere werd hersteld. Dat past bij een histori-sche vereniging.
Vele bezoekers maakten van de gelegenheid gebruik het nieuwe onderkomen van de historische vereniging te bezichtigen. De Historische Vereniging IJsselham kan terugzien op een zeer geslaagde dag.
This is a SEO version of opening Historisch Centrum IJsselham Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here
De schout komt aan per koets bij Hof van Holland
FlippingBook Gallery Component. Demo version. Page flip flash gallery for Joomla.
foto's: K. Hoen-Groenewoud