Dorpswandelingen

Deze twee cultuurhistorische dorpswandelingen zijn gemaakt door redactieleden van De Silehammer in nauw overleg met de twee Verenigingen voor Plaatselijk Belang. De tekst van elke wandeling beslaat twee pagina's in A4-formaat. Deze twee pagina's dient u dubbelzijdig (pagina 1 tegen pagina 2) af te drukken. Vervolgens dient u deze geprinte pagina dubbel te vouwen.

  • wandeling Kuinre extra info
  • wandeling Oldemarkt extra info

Veel plezier met uw wandeling(en).

Suggesties voor aanvulling of verbetering zijn welkom! Deze kunt u via e-mail kenbaar maken.

 

Fietsroute langs Spaanse sporen

Het jaar 1572 is het begin van de ‘geboorte van Nederland’ én een keerpunt in de Tachtigjarige Oorlog (1568 – 1648). Het was een heftige strijd: oorlog en voor een deel ook burgeroorlog. Op 24 maart 2022 was de officiële opening van het herdenkingsjaar 1572 in Brielle. Burgemeester Rob Bats was hier namens de gemeente Steenwijkerland bij aanwezig. Voor het lokale programma in de gemeente Steenwijkerland is er o.a. een prachtige fietsroute samengesteld met met behulp van de historische verenigingen binnen de gemeente.

  • fietsroute naar aanleiding van het themajaar 1572 in de gemeente Steenwijkerland extra info

Veel plezier met uw fietsroute.