29/3
September 2021
Van het bestuur  
2
Van de redactie
  4
Wheer, Beek, Reune Aaldert Muis 6
  Artikel in kleur pdf    
Het mysterie van de Russe
Edwin Pen
17
DNA-Avonturen: van Blankenham naar Seattle en meer
Peter van Dijk
29
Baarlo - vroegste periode tot 1550
Colin Hoek
34
   
  29/2
Juni 2021
Van het bestuur  
2
Ons digitaal archief
3
Van de redactie
4
Waar komt de naam Weerribben vandaan? Aaldert Muis
7
  Artikel in kleur pdf    
Ossenzijl - C.G.V.O.
Edwin Pen
17
Nog twee onderduikers en nog een brief van ds. Dijkhuis
Jo Steenstra
26
  Originele brief pdf    
   
  29/1
Maart 2021
Van het bestuur  
2
Van de redactie 3
  Voorkant nieuwe boeken in kleur pdf    
Dankbrief van 7 juni 1945 aan gevangenbewaarders Jo Steenstra i.s.m.
Janny Kleinveld-van der Vegte
5
Half millennium oude boom bij Oldemarkt?! Piet Bremer
15
  Artikel in kleur pdf    
Brand en herbouw Blankenhammer kerk en toren
Jo Steenstra
24
Sli’jjen Klaas Verbeek
30
   
  28/4
December 2020
Van het bestuur  
2
Verslag lezing "Geschiedenis van Urk" door Jaap Bakker bestuur 3
Uitnodiging Algemene ledenvergadering 2021   4
  Agenda en Notulen Ledenvergadering 2020 pdf    
Van de redactie   5
De Minor in het Steenwijker Diep - 1948 pdf J.A. Steenstra 6
Verdronken dorpen en scheepswrakken bij Kuinre redactie 8
Overijssel en de Eerste Wereldoorlog L. Polderman 9
Cornelis J. Boers - predikant te Blankenham 1889 - 1893 J.A. Steenstra 13
Amsterdam - Ossenzijl: 1 - 1 J.A. Steenstra 19
Dienstplichtigen uit de regio en de Belgische opstand C. Hoek 26
Metalen Kruis vrijwilligers 1830 / 1831 redactie 33
Spinnekopmolen "De Wicher" aan de Hoogeweg pdf redactie 34