Bestuur.

Volgens de Statuten, artikel 8, bestaat het bestuur uit minimaal 5 personen.

Het huidige bestuur van onze vereniging wordt gevormd door onderstaande personen:

I.A. Weemstra (Imke)  -    voorzitter
H. van der Valk (Hieke) - secretaris
J.G.S.E. Borg (Hans) - penningmeester
A. Jongschaap (Aletta) - notulist
R. Spitzen (René) - vice voorzitter
R. van den Belt (Robert) - bestuurslid
B. Weda (Betsy) - bestuurslid
W. Meijerink (Willy) - bestuurslid
vacant -  


Bestuursleden ontvangen geen beloning. De H.V.IJ. heeft geen medewerkers in dienst.