Disclaimer. 

Door onze website te bezoeken en door te bladeren, verklaart u dat u kennis hebt genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn.

De informatie die wij op onze website verstrekken is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht. Wij proberen onze website zo actueel mogelijk te houden.

Voor de juistheid en volledigheid ervan kunnen wij echter niet instaan.

De informatie op deze website(s) kan op ieder moment door ons, zonder aankondiging, worden gewijzigd.

Aansprakelijkheid.

Aan de verstrekte informatie op deze website(s) kunnen geen rechten worden ontleend. Wij kunnen niet garanderen dat de website(s) foutloos en ononderbroken functioneert.
Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites waarnaar wij eventueel een link hebben gemaakt.
Wij aanvaarden ook geen aansprakelijk voor schade die ontstaan is door gebruik van deze website, noch voor schade die ontstaat door de verstrekte informatie op deze website of op de website(s) waarnaar wij een link hebben gemaakt.
 
Auteursrechten.

Alle auteursrechten die betrekking hebben op deze website, zoals teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal en logo zijn beschermd door het auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht.
Alle eigendomsrechten van foto’s en/of informatie berusten bij ons of bij derden die ons toestemming hebben gegeven om die foto’s en/of informatie op onze website te publiceren.
Het is de gebruiker niet toegestaan om de door ons gepubliceerde foto(‘s) te bewerken, verspreiden, verkopen, verveelvoudigen en/of openbaar te maken en op geen enkele wijze voor commerciële- of bedrijfsmatige doeleinden te gebruiken, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van het bestuur van de Historische Vereniging IJsselham.
Waar van toepassing hebben wij getracht om de rechthebbende(n) van foto’s die in ons bezit zijn en die wij hier gepubliceerd hebben, te achterhalen.
Mocht u de rechthebbende(n) van (een) foto(‘s) zijn, dan gelieve u ons dit te laten weten. U kunt dit doen door ons een mail te sturen naar het mail adres - > secretaris-apestaartje-historischeverenigingijsselham.nl <-, onder vermelding van om welke foto het gaat.

Verantwoordelijkheid.

Het is uw eigen verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door gebruiker zelf worden gebruikt.

Deze disclaimer is niet van toepassing op internetsites van derden waar u via een link op onze website kunt bezoeken. U gelieve zelf op de doorgelinkte website te disclaimer te lezen.
Alle auteursrechten, ook die bedoeld in art.15 Auteurswet worden voorbehouden.
Het Nederlands recht is op onze website en op onze vereniging van toepassing.