1. Aanleiding
  Per 25 mei 2018 gelden er nieuwe wettelijke regels (AVG) voor het vastleggen en publiceren van gegevens die verenigingen van hun leden bijhouden. Deze regels zijn ook van toepassing op de Historische Vereniging IJsselham. Het bestuur wil, om de privacy van de leden te waarborgen en om als bestuur gevrijwaard te blijven van mogelijke claims door schending van de privacy van de leden, aan de wettelijke voorschriften voldoen.
 2. Gegevens ledenbestand
  Het bestuur registreert van de leden alleen naam, adres, bankrekening-nummer, telefoonnummer en e-mailadres. Deze gegevens worden door het bestuur gebruikt om contributie te innen, voor het verzenden van het verenigingsblad De Silehammer en om leden te informeren over verenigingsactiviteiten. Van leden die hun lidmaatschap beëindigen worden aan het einde van het verenigingsjaar de gegevens verwijderd uit het bestand.
 3. Publicaties
  De ledenlijst is een niet voor derden toegankelijk bestand en wordt niet gepubliceerd. Van door ons georganiseerde activiteiten kunnen verslagen en foto's worden gepubliceerd op de website en/of op de facebookpagina van de vereniging. Bij deze foto’s kunnen alleen met toestemming namen van betrokkenen in de bijschriften worden geplaatst (zie ook artikel 5). De website en de facebookpagina hebben geen afgeschermd gedeelte. Wat daar geplaatst wordt is voor iedereen zichtbaar.
 4. Verplichtingen bestuur
  a. Het bestuur is verplicht dit reglement onder de aandacht van de leden te brengen.
  b. Nieuwe leden ontvangen dit reglement bij aanmelding. Tevens staat het reglement op de website van de vereniging.
  c. Het is niet toegestaan de ledenlijst incl. de adresgegevens aan derden te verstrekken.
 5. Verplichtingen van de leden
  Leden die niet wensen dat er van hen foto's op de website, op Facebook en/of in “De Silehammer” worden geplaatst kunnen dit schriftelijk (per brief of per e-mail) aan het bestuur kenbaar maken.
  Contactgegevens:
  Historische Vereniging IJsselham
  Hoofdstraat 23a - 8375 AK - Oldemarkt
  E-mail: secretaris HVIJ
 6. Overige verplichtingen
  Het is bestuur, vrijwilligers en redactieleden van “De Silehammer” niet toegestaan gegevens van de leden te gebruiken of beschikbaar te stellen aaan derden.