Doel van onze vereniging.

De vereniging is opgericht 16 september 1992 en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 22424636.

Het doel van de vereniging is: het bevorderen van de belangstelling voor onderzoek naar de geschiedenis van de voormalige gemeente IJsselham, met daarin de dorpen en streken Oldemarkt, Paasloo, Ossenzijl, Kalenberg, Kuinre, Blankenham, Baarlo, Muggenbeet, ’t Nederland, Wetering, Scheerwolde en voorts de directe omgeving.

De vereniging is gevestigd in de gemeente Steenwijkerland, aan de Hoofdstraat 23a, 8375 AK te Oldemarkt. Dit is het post- en tevens bezoekadres.

Zij tracht de doelstellingen te bereiken door:

- het bevorderen van de belangstelling en de kennis van het gebied van de voormalige gemeente IJsselham;
- het bevorderen van de instandhouding en het behoud van gebouwen en andere objecten die voor de geschiedenis van het gebied van waarde zijn;
- het verrichten of doen verrichten van historisch onderzoek en het bijeenbrengen van oudheidkundige en volkskundige gegevens;
- het verwerven, verzamelen, beheren of laten beheren van historische voorwerpen, documenten, geschriften, foto’s, prenten, schilderijen, archeologische vondsten en dergelijke, alles voor zover betrekking hebbend op de geschiedenis van het gebied en alles in de ruimste zin van het woord; het organiseren en ondersteunen van activiteiten met een heemkundig karakter;
- het beleggen van vergaderingen en bijeenkomsten;
- het houden van cursussen en lezingen;
- het samenwerken met andere verenigingen die een soortgelijk doel beogen;
- alle andere middelen die aan het doel bevorderlijk kunnen zijn;
- archiveren.

De vereniging heeft op 1 januari 2009 de ANBI-status verworven, onder nummer 801618137. Sedert 1 januari 2012 is zij tevens een culturele ANBI.