Werkgroep Fotografie.

Binnen onze vereniging is een werkgroep fotografie opgericht, die bemensd wordt door diverse leden van onze vereniging.

Het doel van deze werkgroep is het conserveren door middel van digitaliseren en waar nodig catalogiseren van het foto archief, waardoor deze nog gemakkelijker toegangelijker wordt voor onze leden.