VOLKSTELLING 21-10-1795 t/m 31-10-1795

 

Telling van alle Menschen in het Karspel Haare

 

Namen en toenamen van de hoofden der Huijsgesinnen met derselver bedrijf.,

baumannen

 

Namen der Persoonen die in ieder huijsgezin de opgave gedaan hebben

Getal der Menschen zig in dit huijsgezin bevindende in woorden

het zelfde getal in Cijffers

Albert Wiegers

Dezelve

Seven

7

Frerik Andries

--

Ses

6

Bartelt Freriks

--

Twee

2

Jacob Jongerman

Margjen Jongens G....

Drie

3

Thijsse Klasen

Reinke Klasen

Drie

3

Jan Alfers

--

Ses

6

Jan Buiten

Andriesjen Jans

Vijf

5

     

32