VOLKSTELLING OLDEMARKT 21-10-1795 t/m 31-10-1795

 

Telling van alle Menschen in het Kerspel van de Oldemarkt des Schoutampts Oldemarkt, Paaslo en IJsselham cum annexis gedaan tussen den 21 en 31 Oct. 1795 ingevolge Publicatie der ordinaris Gedeputeerden van den Provisioneele Representanten des Volks van Overijssel.

 

Namen en toenamen van de hoofden der Huijsgezinnen met derzelver bedrijf.

Namen der personen die in ieder huijs gezin de opgave gedaan hebben

Getal der Menschen zig in dit huijsgezin bevinden met woorden

het zelfde getal in Cijffers

Lammert Meekhof, daghuurder

Dezelve

Een

1

Jan Dedden, Mr. Smit

---

Tien

10

Andries Smit, Pagter

Petertjen Hendriks

Ses

6

Hanne Lammerts, bouman

Lammert Hannen

Vijf

5

Hartman Gerbrants, Mr. Timmerman

Grietjen Jans

Vijf

5

Klaas Roelofs, Mr. Timmerman

Zwaantjen Wiegers

Ses

6

Caspar Lucas, Daghuurder

Geertjen Geers

Drie

3

Lenze Abels, Daghuurder

Trientjen Gerrits

Drie

3

Reinzien Gerrits, Melkboerinne

Dezelve

Drie

3

Klaas Cornelis Koning, Mr. Kuiper

---

Drie

3

Albert Pieters, Mr. Hovenier

Saakjen Teunis

Ses

6

Jantje Poetsma, Molenaarsche

---

Twee

2

Jan Remmelts, arbeider

Femme Jacobs

Twee

2

Geert Einten, Mr. Wieledraijer

---

Seven

7

Geertjen Eijsen, Schoenmaakster

Dezelve

Twee

2

Wijke Einten, Mr. Wieledraijer

Dezelve

Twee

2

Margjen Bril, Schoonmaakster

---

Twee

2

Willem Klasen Koning, Mr. Kuiper

Annegjen Roelofs

Twee

2

Jacob van Veen, Koopman

Reintjen Peters

Vier

4

Hendrik Croes junior, Koopman

Janna Nijenhuijs

Ses

6

Tjabel Meekhof, Roeper

---

Twee

2

Klaas Mathijs Frankena, Schoenlapper

---

Twee

2

Judikien van Elst, Schoenmakersche

Hendrika van Elst

Drie

3

Hendrik van Elst, Mr. Bakker

---

Negen

9

Jan Philips Zoutbergen, Schipper

Trientjen Lourens

Vijf

5

Jogem v.d.Wolde, Mr. Schoenmaker

Maria van der Wolde

Drie

3

Otte Bramer, Collecteur en Scholtus

---

Drie

3

Peter Bramer, Mr. Grutter

---

Agt

8

Ester Baumeister, doende negotie

---

Een

1

Hendrik Tingen, Pagter

---

Twee

2

Aaltjen Lammerts, Schoenmaakster

---

Vier

4

Arent Arents, bouman

---

Agt

8

Theije Tjerk Vischer, Mr. Kleremaker

---

Drie

3

Jantjen Roelofs, Naijster

---

Twee

2

Hillegjen Jans, Spinster

Dezelve

Een

1

Jan Kuper, Schoolmeester

---

Twee

2

Herm Zantman, Koopman

Grietjen Wolters

Vier

4

Abel Douwen, Mr. Kleremaker

---

Drie

3

Arien Aalders, Daghuurder

Hendrikjen Reinders

Twee

2

Arien De Vries, Mr. Schoenmaker

---

Drie

3

Jacob Frens, Ampt. Dienaar

Annegjen Martens

Vijf

5

Roelof Janzonens, bouman

---

Zes

6

Peter van Loon, Mr. Bakker

Hillegjen Nijenhuijs

Drie

3

Herm. Ter Wisga, Timmerman

---

Drie

3

Aaltjen Gerbrants, een stok oude Vrouw

Dezelve

Een

1

Luiten Hendriks, Daghuurder

---

Drie

3

Jan Arents, Melkboer

---

Vijf

5

Herm Nijmeijer, Daghuurder

Tijsse Johannis

Vijf

5

Jan Jans, ratelwagt en Daghuurder

Grietjen Jans

Vijf

5

Tjabel Roelofs, Daghuurder

Jantjen Wiegers

Twee

2

Jan Peters, Wever

---

Twee

2

Berent Arents, aftrekker

Grietjen Jans

Drie

3

Hendrik Roelofs Spijker, Daghuurder

---

Ses

6

Hendrik Harms Mulder, Daghuurder

Grietjen IJden

Vier

4

Klaas Hendriks Tromp, bouman

Tijssien Tijssen

Drie

3

Hendrik Zwier, bouman

---

Drie

3

Egbert Andries, Daghuurder

---

Vier

4

Anna Vrijmoedt, Schoonmaakster

---

Seven

7

Herm van der Heide, Daghuurder

Ilke Geers

Drie

3

Koene Wiegers Pit, Daghuurder

Jeltjen Lammerts

Seven

7

Hendrikjen Jans, een Wolspinster

---

Ses

6

Pape Karsten, Mr. Kleremaker

Beertjen Egberts

Vier

4

Jan Jans, Daghuurder

Vroukien Jacobs

Twee

2

Niesjen Klasen, Spinster

Dezelve

Een

1

Peter Alten, Daghuurder

Cornelisien Arents

Vijf

5

Jan Wiert, Voerman

---

Drie

3

Sebille van Os, een afgeleeft mensch

Dezelve

Een

1

Johannes Muurlink, bouman

Hiltjen Meijnders

Twaalf

12

Bartelt Sinnekes, Timmerman

Dezelve

Seven

7

Gerhardus Jodocus Zwerger, Chirurgijn

---

Drie

3

Reintjen Jacobs, Spinster

---

Drie

3

Wolter Klasen, Schoenmaker

---

Twee

2

Peter Hendriks, Mr. Smit

Aaltjen Oenes

Vier

4

Jan Hendriks, Slagter

Aaltjen Alberts

Seven

7

Jan Harmens, Mr. Wever

Elisabet Freriks

Vier

4

Witze Ates, Daghuurder

Tiljen Jans

Vier

4

Berent Berents Bult, Turfmaker

---

Vijf

5

Jantien Klasen, Spinster

---

Drie

3

Hendrik Borken, een afgeleeft man

Dezelve

Een

1

Luite Warners, opzigter

---

Seven

7

Egbertus van der Voort, Holtelder

Maria Lambregts

Vijf

5

Hendrik Paauw, bouman

---

Ses

6

Jan van der Wolde, Mr.. Bakker

Margien Tiemens

Vijf

5

Sinneke Bartels, Mr. Timmerman en Castelein

Dezelve

Vier

4

Jannes Frankena, Mr. Schoenmaker

Anna Klasen

Drie

3

Gerrit Koenders, Daghuurder

---

Agt

8

Cornelis Rinkes, Mr. Smit

---

Drie

3

Andriesjen Halben, Daghuurster

---

Drie

3

Cornelis Klasen Koning, Kuiper

---

Twee

2

Salomon Michiels, Koopman en Slagter

Sara Levi

Drie

3

Jan O... Glastra, Procurator

---

Ses

6

Jan Lourens Friesendorp, Predicant

---

Twee

2

Laurens Timens, Daghuurder

Margjen Jans

Vier

4

Wieger Herms, Visscher en Castelein

---

Drie

3

Jan Klasen, Daghuurder

Zwaantjen Lucas

Vijf

5

Arent Nugteren, Castelein

Geesjen Hendriks

Drie

3

Jan Cornelis Bijkerk, Voerman

Dezelve

Twee

2

Hermannus Nassau, niets doende, is niet best bij zijn verstand

Hendrika Brugts

Drie

3

Jacob Kremer, Daghuurder

Dierkjen Tiemens

Ses

6

Cornelis Jansen, Visscher

---

Twee

2

Lucas de Boer, Daghuurder

---

Twee

2

Claas Warners, Daghuurder

Jantien Klasen

Drie

3

Euwe Jogems, Schipper

---

Twee

2

Wiebe Veenstra, Winkelier

Annegien Lantink

Drie

3

Jan Willenhorst, Castelein

Claasien Frens

Twee

2

Hubert Pinguïle, Advocaat

---

Agt

8

Jan van der Wende, Apothecer

---

Vijf

5

Dirk Pieters Zwigt, Koopman

Hillikjen Ziegers Prins

Seven

7

Lolke Lubberts, Wagenmeister

---

Drie

3

Griete Cornelis, Spinster

---

Een

1

Pieter Piers Blesman, Bakker

Arnoldus Mulder

Vijf

5

Gijsbert Jans de Boer, Timmerman

Lijsbet Zierenberg

Ses

6

Jantien Lucas Heinius, Schoonmaakster

---

Een

1

Andries Cornelis, Castelein en Daghuurder

---

Drie

3

Klaasjen Bartels, Renteniersche

---

Een

1

Hendrikjen Jans de Boer, Melkboerinne

---

Drie

3

Abraham Jacobs, Koopman en Slagter

Anna Moses

Drie

3

Jantien Dorreboom, Winkeliersche

---

Drie

3

Andries Veenstra, Zilverzmit

---

Drie

3

Jannes Wittenhorst, Winkelier

Femmegien Wittenhorst

Vijf

5

Herm Wiegers Kooij, Daghuurder

Arien Lammerts

Twee

2

Jan Klasen Koning, Mr. Kuiper

---

Drie

3

Roelof Jacobs, Timmerman en Castelein

Hendrikjen Hendriks

Seven

7

Alle Meinen, Schoenmaker

Dezelve

Een

1

Jan Berents, Daghuurder

Annegjen Harms

Vier

4

Cornelis Paauw, Winkelier

Hendrika Paauw

Vijf

5

Petertjen Brugts, Molenaarsche

---

Twee

2

Derk Croes, Voerman

Jekien Tjammes

Vier

4

Jans van den Bosch, Mr. Grutter

Berentje van Huven

Ses

6

Seije Harms, Daghuurster

---

Drie

3

Hendrik Jans Vos, Winkelier

Hendrikjen Klasen

Drie

3

Egbert Meintjes, Castelein en Voerman

---

Seven

7

Lodewijk Spenker, Chirurgijn

---

Twee

2

Lourens Put, Mr. Bakker

Maria Put

Twee

2

Geert Hans, Boumeister

---

Vier

4

Tijsse Jansens de Boer, Voerman

---

Vier

4

Roelof Gort, Schipper

---

Drie

3

Peter Roelofs, Grutter

Metje Montena

Vier

4

Geert Martens, Schoenmaker

Dezelve

Drie

3

Tjamme Harms, Schoemaker

---

Vier

4

Harm Cornelis, Daghuurder

---

Vijf

5

Geertje van Lingen, Winkeliersche

---

Twee

2

Hendrina Makkinga, Naijster

---

Een

1

Trientjen Hendriks, Naijster

---

Een

1

Levi Spiers, Coopman en Slagter

---

Vijf

5

Femmegien Ekers, Naijster

---

Een

1

Reinder Cornet, Mr. Bakker

---

Twee

2

Hendrik Zijgers, Voerman

---

Drie

3

Geesjen Dedden, Winkeliersche

---

Vier

4

Jan Wolters, Daghuurder

---

Drie

3

Hans Arents, Schoenmaker

Sjoukien Harms

Vier

4

Trientje Klasen Jonker, Spinster

---

Een

1

Geert Brouwer, Chirurgijn

---

Vier

4

Hendrik Korf, Daghuurder

Aaltjen Halben

Vier

4

Jacob Willems Eker, Winkelier

Lummegien Hendriks

Vijf

5

Aaltjen Jans, Melkboerinne

Dezelve

Vier

4

Evert Ketel, Castelein

Elsien Vogelsang

Vier

4

Lammert Jans, Daghuurder

---

Vijf

5

     

590

 

Aldus op mijne afgelegde Verklaring gedaan door mij, W. Dumon, Teller.

 

Stelle voor gedane moeite in het Kerspel van de Oldemarkt de Somma ad agt Guldens negen stuiv: of zoveel meerder of minder ter taxatie van de ord. Gedep. van de Provis.Representanten des Volks van Overijssel.